Cerkiewne modły we Lwowie

Śpiewane i mówione modlitwy, odbywają się w kościołach na całym świecie i jest to normą, podobnie u nas w rodzimych kościołach katolickich, niektóre nabożeństwa odbywają się każdego dnia, a inne, większe w święta, a wtedy gromadzą się w świątyniach tłumy wiernych. Tego rodzaju obrzędy, mają na celu uświetniać czas świąt, podkreślać wagę określonych wydarzeń, a także stanowić ich pamiątkę. W dawnych obrzędach, stanowiły także swoistą ofiarę, a także towarzyszyły obrzędom składanie ofiar Bogu. Wiele kościołów wschodnich i zachodnich, wywodzi się z jednej tradycji chrześcijańskiej i mimo rozbicia ich na kilka odłamów, do dnia dzisiejszego mają wspólne cechy, wspólne święta chociaż inaczej obchodzone. A także,  wiele tradycyjnych obrzędów związanych z weselami, chrzcinami, czy pogrzebami. Chociaż są one inaczej odprawianie i nieco rożni się postrzeganie określonych wydarzeń związanych z samymi ceremoniami, to ogólnie chodzi o to samo, o uświęcenie, dążenie do doskonałości, czyli zmierzanie w kierunku życia wiecznego, które nam wszystkim zostało obiecane, po śmierci. 

area-1240266_1920

Dążenie do doskonałości

Nie miało ono polegać jedynie na robieniu czegoś coraz lepiej, tak jak to rozumiane jest w kwestiach zawodowych, czy artystycznych. Ale raczej w kwestiach rozwoju osobistego, ale bardziej skierowanego na bycie coraz lepszym człowiekiem, a nie coraz lepszym fachowcem. Nie chodzi tu jednak o zatracanie się w ciągłych modłach, chociaż te mogą być bardzo pomocne, ale w bardziej w oddawaniu się rozważaniom, zwłaszcza nad samym sobą. W obecnych czasach, żyjemy dość szybko, bardzo dynamicznie i nie mamy czasu, albo nam się tak wydaje, na zastanowienie się nad tym czego chcemy, dokąd zmierzamy w życiu, co można by zmienić na lepsze. Chcemy mieć wszystko szybko i dużo, a zwłaszcza jeśli chodzi o nowoczesne urządzenia. Ale także swoje własne kaprysy, chcemy spełniać szybko. Z jednej strony to zrozumiałe, świat się zmienił, a wszyscy chcą mieć to, co mają inni, bo taka jest moda, jednak czasem dochodzi do bezmyślnego naśladownictwa, nie mającego nic wspólnego z osobistym rozwojem, czy postrzeganiem świata, ani poszukiwaniem swojego własnego, sposobu na życie, a to jest niezwykle ważne, jeśli się szuka swojego, życiowego powołania. Aby przekonać się, jak wyglądają cerkiewne modły, warto wybrać wycieczki do Lwowa z Przemyśla.